Strefa dębickiego wywiadu – Elżbieta Łukacijewska

https://www.youtube.com/watch?v=wyA5GV6080I&feature=youtu.be

Strefa dębickiego wywiadu Stanisław Ożóg

https://www.youtube.com/watch?v=t1usfX2MkSM&feature=youtu.be

Informacja

W wyniku przeprowadzonych kontroli w miesiącach czerwcu i lipcu przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty zatwierdzonych arkuszy organizacji szkół i przedszkoli z...
- Advertisement -
reklama