IPN, społeczność żydowska i mieszkańcy powiatu w hołdzie pomordowanym podczas likwidacji getta w 1942 r.

IPN, społeczność żydowska i mieszkańcy powiatu w hołdzie pomordowanym podczas likwidacji getta w 1942 r.

IPN, społeczność żydowska i mieszkańcy powiatu w hołdzie pomordowanym podczas likwidacji getta w 1942 r.

21 lipca 2022

KulturaInne

Modlitwa ekumeniczna oraz odsłonięcie odnowionego przez Instytut Pamięci Narodowej grobu ofiar niemieckiej zbrodni towarzyszyły dzisiejszym obchodom 80. rocznicy likwidacji żydowskiego getta w Dębicy. W tej zbiorowej mogile na Wolicy spoczywa 574 Żydów zamordowanych przez hitlerowców 21 lipca 1942 r. 

Ofiary mordu to głównie dzieci i kobiety, nie tylko z Dębicy, ale także z Sędziszowa, Ropczyc, Wielopola, Pilzna, Tarnobrzega, Rozwadowa i innych miejscowości ówczesnego powiatu dębickiego.

W uroczystości poświęconej ich pamięci wzięli udział m.in. przedstawiciele IPN, władz wojewódzkich, społeczności żydowskiej oraz lokalnych samorządów.

Powiat Dębicki reprezentowali wicestarosta Adam Pieniążek, członek zarządu Marek Jaskółka i radny powiatowy Władysław Bielawa. 

W imieniu zarządu i rady złożyli oni kwiaty na mogile i oddali hołd około trzem tysiącom osób wyznania mojżeszowego, które w 1942 r., w trakcie wspomnianej likwidacji getta, straciły życie z rąk niemieckiego okupanta.

Dalszą część obchodów przeniesiono do Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy, gdzie dla zebranych zaplanowano występ Małgorzaty Pruchnik-Chołki w koncercie piosenek żydowskich.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/ipn-i-mieszkancy-powiatu-w-holdzie-pomordowanym-podczas-likwidacji-zydowskiego-getta,art-2641