Informacje na temat programu „Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Dębica i Iwierzyce”

reklama

Wójt Gminy Dębica informuje Mieszkańców uczestniczących w projekcie pn. „Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Dębica i Iwierzyce” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (dotyczy Mieszkańców, którzy złożyli wnioski do dnia 3 lutego 2017 r.), że w dniu 7 sierpnia 2019 r. został ogłoszony przetarg na wyżej wymienione zadanie. W ramach zadania zostanie zakupione i zamontowane 682 szt. instalacji solarnych na ogrzewanie centralnej wody użytkowej na domach prywatnych. Każda instalacja składać się będzie z: – kolektorów słonecznych płaskich, – zbiornika do ciepłej wody użytkowej dwuwężownicowego, – konstrukcji montażowej, – pomy solarnej, – sterownika, – okablowania.

Termin składania ofert przez Wykonawców do dnia 9 września 2019 r.

Umowa z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą na montaż instalacji solarnych obowiązywać ma do 31 sierpnia 2020 r.

Ponadto informuje się Mieszkańców o obowiązku wpłaty kwoty stanowiącej pozostałą część wartości wkładu własnego Mieszkańca ustalonej po przeprowadzeniu wszystkich postępowań w zakresie zamówień publicznych przez Gminę Dębica w terminie 30 dni od daty zawarcia aneksu do umowy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacje-na-temat-programu-rozwoj-oze-szansa-na-poprawe-jakosci-zycia-mieszkancow-gmin-debica-i-iwierzyce-1056.html