Informacja w sprawie zimowego utrzymania chodników

 Informacja w sprawie zimowego utrzymania chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Dębica

Gmina Dębica uprzejmie informuje, że od 01.01.2022r. sprawy związane z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębica w godzinach od 700 do 1500   od poniedziałku do piątku należy zgłaszać do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy pod nr tel: 14 680 31 55, natomiast w pozostałych godzinach oraz dniach tygodnia tj. soboty, niedziele i Święta zgłoszenia należy kierować do Obwodu drogowo-mostowego w Pilźnie pod nr tel. 14 672 10 10.

 

 

CHODNIKI PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY DĘBICA:

 

Lp.

Nr dr

Droga

Długość [m]

1

1301R

Latoszyn – Braciejowa

6094

2

1298R

Nagawczyna – Stasiówka

1652

3

1299R

Zawada – Stasiówka

4498

4

1288R

Zawada – Pustynia + Łącznik Wschodni

5527

5

1287R

Brzeźnica – Paszczyna

4894

6

1286R

Paszczyna – Lubzina

960

7

1302R

Braciejowa – Południk

50

8

1285R

St. Kochanówka – Paszczyna (Brzeźnica)

1793

9

1284R

Brzeźnica – Ostrów

4802

10

1282R

Pustków – Wola Ociecka

1534

11

1296R

Wielopole – gr. powiatu – Dębica (Stasiówka)

954

12

1303R

Łabuzie – Południk – Kamieniec (Głobikowa)

2410

SUMA

35 168 m

 

 

 

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zimowego-utrzymania-chodnikow-2503.html