Informacja o zastępczym punkcie poboru wody w Pustkowie – Osiedlu

Z uwagi na utrzymującą się sytuacją niedoborów wody, spowodowaną nadmiernym korzystaniem z wody na cele inne niż bytowe, został podstawiony zbiornik z czystą wodą pitną obok siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Pustkowie – Osiedlu.

pobrane.jpg

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-zastepczym-punkcie-poboru-wody-w-pustkowie-osiedlu-2751.html