Informacja dotycząca cen taryfowych oraz dopłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębica

Zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2021 r. zatwierdzającą nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębica i części Gminy Miasta Dębica:

Cena dostarczenia 1 m3 wody (opłacana przez odbiorcę) – 4,47 zł;
Cena odbioru 1 m3 ścieków– 8,72 zł;

Dopłata do 1 m3 odebranych ścieków (uchwała Rady Gminy) – 0,43 zł.

Cena odbioru 1 m3 ścieków z uwzględnieniem dopłaty (opłacana przez odbiorcę) – 8,29 zł.

 

Ulgi w 2021 roku wynikające ze zwolnienia z podatku od nieruchomości dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy (uchwała Rady Gminy):

Woda – 1,30 zł/m3,
Ścieki – 0,50 zł/m3,

Cena bez uwzględnienia zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz dopłaty do odbioru ścieków:

Woda – 5,77 zł/m3;  różnica – 1,30 zł/m3;
Ścieki – 9,22 zł/m3; różnica – 0,93 zł/m3.

 

Wartość dopłaty do odbioru ścieków wyniosła w 2021 roku ogółem 200 000 zł, natomiast ulgi wynikające ze zwolnienia z podatku od nieruchomości dla GZK w Brzeźnicy wyniosły 2 213 506,67 zł.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-cen-taryfowych-oraz-doplat-za-dostawe-wody-i-odprowadzanie-sciekow-na-terenie-gminy-debica-2509.html