Informacja dla mieszkańców OZE

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi pojawienia się na terenie gminy Dębica osób proponujących sprzedaż i montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych – Urząd Gminy Dębica informuje, że osoby te nie działają na zlecenie Gminy. Z uwagi na brak programów na realizację projektów parasolowych dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, obecnie nie są prowadzone przez Gminę Dębica żadne spotkania i rozmowy z mieszkańcami.

Podejmując decyzję o montażu instalacji OZE zawsze warto sprawdzić wiarygodność firmy oferującej wykonanie przedmiotowej usługi.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-dla-mieszkancow-oze-2945.html