Informacja

Wójt Gminy Dębica uprzejmie informuje, że decyzje podatkowe oraz informacje za odbiór odpadów na 2021 rok doręczane będą przez sołtysów poszczególnych sołectw lub pracownika Urzędu Gminy Dębica. Do nakazu dołączone będzie oświadczenie dla podatników, którzy na przyszłość wyrażą zgodę na przesyłanie decyzji podatkowej oraz informacji w formie elektronicznej.

Prosimy o odbiór korespondencji z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Informujemy także, iż każdy z mieszkańców ma możliwość dostępu elektronicznego do Portalu Podatkowego Gminy Dębica na stronie internetowej www.ugdebica.pl, gdzie można pobierać kopie decyzji ustalających wysokość zobowiązania w postaci pliku PDF, przeglądać historię zobowiązań i płatności.

Przypominamy również o możliwości przesyłania elektronicznie informacji i deklaracji podatkowych przez system e-PUAP przez osoby posiadające profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

Wzory deklaracji znaleźć można pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

W załączeniu dołączamy oświadczenie dot. zgody do przesyłania drogą elektroniczną Decyzji podatkowych 2021. Plik jest w wersji formularza do wypełnienia w wersji elektronicznej lub papierowej.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja29012021-1953.html