I Rocznica Nadania Imienia

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/05/24/i-rocznica-nadania-imienia/