Grzegorz Reguła Wiceprezes ZOGZ OSP RP Gminy Dębica przesyła życzenia Wielkanocne