Grunwaldzka doczeka się remontu – Serwis informacyjny Miasta Dębica

18 września 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Na przebudowę ul. Grunwaldzkiej, położoną między ulicami Mickiewicza i Tysiąclecia, miasto otrzyma dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład- edycja szósta – PGR. Do miejskiego budżetu wpłynie na to zadanie blisko 2,2 mln złotych.

O środki na realizację zadania miasto wnioskowało poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach projektu: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – PGR”.  

Dzięki dotacji wyremontowana zostanie ul. Grunwaldzka. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa jezdni, chodników, poboczy, zjazdów i skrzyżowań. Zmodernizowana zostanie także sieć gazowa.

Na realizację inwestycji do budżetu miasta wpłynie kwota blisko 2,2 mln złotych. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

Źródło: https://debica.pl/grunwaldzka-doczeka-sie-remontu/