Gramy razem z WOŚP

31 FInał WOŚP także w Pustkowie-Osiedlu.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gramy-razem-z-wosp-3086.html