Gra Terenowa w Ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci

W dniu 30 września br. w Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej i na Górze Śmierci w Paszczynie przeprowadzona została Historyczna gra terenowa, związana z historią niemieckich obozów pracy przymusowej w Pustkowie i poligonu Waffen-SS TrüppenÜbungsPlatz Heidelager.

Celem gry było wzbudzenie wśród mieszkańców ziemi dębickiej zainteresowania historią naszej okolicy z czasów II wojny światowej. W grze wzięły udział drużyny liczące 2-5 osób.

Dla uczestników przygotowano 8 zadań. Za każde wykonane zadanie przyznawano punkty.  Po rozlosowaniu określonej kolejności, grupy podchodziły do stanowisk, przy których wykonywały określone zadanie, a po jego wykonaniu, przechodziły do następnych zadań zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zadania rozwiązywane były grupowo, a każda grupa mogła wybrać spośród siebie kapitana, który kierował jej pracą. Na Kartach Gry sędziowie zapisywali poprawność oraz punktację z wykonania zadań każdej z grup.

Podczas gry można było zdobyć w sumie 54 punkty. Dwie grupy zdobyły po 53 punkty i spośród nich wylosowano zwycięzcę. Zwycięska drużyna otrzymała nagrodę główną – 1000 zł, zaś pozostałe otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gra-terenowa-w-ekspozycji-historyczno-dydaktycznej-przy-gorze-smierci-3634.html