Gorąca dyskusja przed przyjęciem Budżetu i Strategii Powiatu dębickiego

reklama

Rada powiatu dębickiego przyjęła budżet na 2016 rok. Szczególna uwaga została położona na kwestie związane z drogami, nową lokalizacją Zespołu Szkół Specjalnych oraz rozpoczęciem inwestowania w Latoszynie.

Tematem poruszanym na ostatniej w tym roku sesji było także przyjęcie „Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022”. Radny Władysław Bielawa odniósł się zarówno do treści, jak i ceny za przygotowanie publikacji.

Po skończony obradach i uspokojeniu emocji wszyscy radni mieli okazję wziąć udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Tegoroczna świąteczna uroczystość odbyła się w odnowionej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy.