Godziny uruchamiania lamp oświetlenia drogowego

Ze względu na napływające do Urzędu Gminy Dębica uwagi dotyczące oświetlenia ulicznego, informujemy, że Gmina Dębica wspólnie z firmą Tauron ustaliła harmonogram włączenia i wyłączenia lamp. Oświetlenie będzie uruchamiane 30 min po zachodzie słońca, zgodnie z kalendarzem wschodu i zachodu słońca dla miejscowości Dębica tj. od ok. godziny 17.00 i świeć będą do 23:00. Z każdym kolejnym dniem włączenie lamp będzie opóźnione (dwie minuty, ze względu na wydłużający się dzień). Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Dębica.

 

 

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/godziny-uruchamiania-lamp-oswietlenia-drogowego-3095.html