Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października br. w Szkole Podstawowej w Korzeniowie odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka wręczył podziękowania i nagrody nauczycielom.

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego:

Pani Sylwia Szewc i Pani Marzena Drobot – Nauczyciele Zespołu Szkół w Straszęcinie,
Pani Aneta Szewczyk – Nauczyciel Zespołu Szkół w Bobrowej
Pani Marta Knych – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wiewiórce
Pani Elżbieta Gil – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

Nagrody Wójta Gminy Żyraków otrzymali:

Za wieloletnie, efektywne kształcenie najmłodszych uczniów:

* Pani Barbara Kula, nauczycielka w Zespole Szkół w Bobrowej,

* i Pani Maria Bartoszek, nauczycielka w szkole Podstawowej im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie.

Za efektywną pracę z uczniami nad rozwijaniem ich uzdolnień, potwierdzoną tytułami laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

Pani Danuta Wojtaszczyk, nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej
w Nagoszynie,
Pani Aniela Dydo, nauczycielka przyrody i biologii w Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej,
Pani Ewelina Piękoś, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Straszęcinie,
Pani Dorota Wilk, nauczycielka języka Polskiego w Szkole Podstawowej
w Żyrakowie.

Za promocję polsko-ukraińskich kontaktów młodzieży, za przygotowanie uczniów do uczestnictwa w polsko-ukraińskim konkursie historycznym „Wspólne dziedzictwo”:

Pani Dorota Lipa, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej w Nagoszynie.

Za koordynację i realizację w dwu szkołach interdyscyplinarnego konkursu „Koloratorium”:

Pani Aneta Tęcza-Raś, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej
i w Szkole Podstawowej w Zasowie.

Za opracowanie i realizacja projektu „Potyczki z polszczyzną”, za popularyzacja uczestnictwa w konkursach kaligraficznym i literackim:

Pani Lidia Domagała, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej
w Korzeniowie.

Za realizację projektu edukacyjnego „Być jak Ignacy”, za edukowanie nauczycieli
o prawidłach pracy z uczniem autystycznym i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Pani Marta Knych, nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wiewiórce.

Za efektywne wsparcie szkoły poprzez kierowanie i działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej:

Pani Aneta Serafin, nauczycielka w tej Szkole.

Za podtrzymywanie środowiskowej roli szkoły:

Pani Elżbieta Ulak, dyrektor Zespołu Szkół w Żyrakowie, spośród wielu przedsięwzięć i uroczystości goszcząca m.in. tegoroczne Dożynki Gminne,
Pani Bożena Madej, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Mokrem – miejsca tegorocznych powiatowych obchodów „Dnia Sybiraka”.

Za spektakularne sukcesy sportowe naszych uczniów, za ich medale we wszystkich kolorach i kruszcach, za tytuły finalistów wojewódzkich i krajowych rozgrywek, turniejów i zawodów sportowych – nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy
i opiekunowie w jednym:

Pan Grzegorz Cebula, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Straszęcinie,
Pan Ireneusz Dzień, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nagoszynie,
Pan Mirosław Moździoch, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej,
Pan Andrzej Rachwał, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Straszęcinie,
Pan Piotr Skrzek, Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Straszęcinie,
Pan Bernard Stec, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Korzeniowie.

 

Na uroczystości obecni byli również przyjaciele i darczyńcy SP Korzeniów: Państwo Katarzyna i Tomasz Walkiewiczowie oraz Prezes Firmy Hekobentonity Jacek Jaworski

Część artystyczna pt. „Długa przerwa” została przygotowana pod kierunkiem pani Lidii Domagały i Marka Rudy. Wystąpili uczniowie klasy VII i VIII. Piosenki zaśpiewali uczniowie z klasy IV.

 

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich pracowników szkoły, rodziców
i uczniów, którzy zatroszczyli się o należyte przygotowanie tej uroczystości. Pani Dyrektor Małgorzata Morawczyńska jest ogromnie wdzięczna za pomoc ekipie technicznej, a także pozostałym pracownikom Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na czele z Panią Anetą Domaradzką.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/10/17/gminny-dzien-edukacji-narodowej/