Fundacja Śnieżka pomaga dzieciom z Ukrainy

Materiały dydaktyczne, wyżywienie i przekąski. Fundacja Śnieżka wspiera dzieci z Ukrainy. Maluchy wraz z mamami i opiekunami znalazły pomoc i opiekę w Placówkach Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. Oprócz zajęć opiekuńczych i dydaktycznych we wszystkich trzech świetlicach, dzięki „Śnieżce”, która sfinansowała zakup niezbędnych produktów otrzymają kompleksowe wsparcie.

„Dzieci z dnia na dzień jest coraz więcej. Aktualnie  z naszej oferty korzysta ponad 40 dzieci. Aby przygotowane dla nich zajęcia były ciekawe, interesujące i choć na chwilę oderwały myśli dzieci od traumy wojny, pozyskujemy gry, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz artykuły spożywcze. W podejmowanych działaniach nie jesteśmy sami (…) Fundacji Śnieżka składamy serdeczne podziękowania za dar serca i otrzymaną pomoc. To dzięki Państwa życzliwości rozweseli się niejedna dziecięca buzia.” – informuje MOPS Dębica. Fundacja Śnieżka to organizacja pożytku publicznego. Jej fundatorem jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA.