Fundacja MultiRegion zaprasza do udziału w projekcie „POWER do działania!”

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji, zmniejszenie barier i problemów związanych z wejściem na rynek pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 135 osób młodych (80 kobiet i 55 mężczyzn) w wieku 15 – 29 lat, zamieszkałych lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego, biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu, w tym: min. 15 os. niepełnosprawnych, min. 80 os. o niskich kwalifikacjach, min. 75 os. zamieszkujących miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze na obszarze woj. podkarpackiego, poprzez objęcie ich spersonalizowanymi ofertami wsparcia (min. 3 różne formy) oraz monitorowania ich sytuacji na rynku pracy do końca czerwca 2021 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/fundacja-multiregion-zaprasza-do-udzialu-w-projekcie-power-do-dzialania-1217.html