Firma Oponiarska Dębica SA przedłuża zatrzymanie produkcji do 17 kwietnia

reklama

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA w nawiązaniu do raportu nr 4/2020 z 17 marca 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podjęła decyzję o przedłużeniu okresu wstrzymania produkcji opon w zakładzie produkcyjnym w Dębicy do 17 kwietnia 2020 r., z możliwością kolejnego przedłużenia tego przestoju. Decyzja Zarządu Spółki została podjęta w trosce o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych Spółki oraz w odpowiedzi na dalszy negatywny wpływ pandemii COVID-19 na popyt rynkowy w Polsce i na rynkach, na których działa kluczowy klient Spółki, koncern Goodyear. Spółka nadal prowadzi działalność sprzedażową i dystrybucyjną oraz jest przygotowana, aby wznowić produkcję w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Ograniczenie pracy zakładu, o którym mowa powyżej może mieć wpływ na wyniki Spółki (w tym w ujęciu kwartalnym, półrocznym lub rocznym), jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie jest w stanie precyzyjnie oszacować tego ewentualnego wpływu. W przypadku wystąpienia innych istotnych zdarzeń związanych z wpływem pandemii COVID-19 na działalność Spółki, Zarząd będzie przekazywać stosowne informacje w kolejnych raportach bieżących