Eko-budżet zamiast budżetu obywatelskiego?

reklama

Piątek, 07 Luty 2020

Władze Miasta Dębicy, wzorem innych samorządów, rozważają zastąpienie budżetu obywatelskiego tzw. eko-budżetem, czyli ekologicznym budżetem obywatelskim, w ramach którego zgłaszane projekty byłyby nagradzane na przykład w zamian za segregację odpadów. Czy takie rozwiązanie będzie wprowadzone w Dębicy?

Chcemy przygotować gotowe projekty dotyczące eko-budżetu i przedłożyć je Radzie Miejskiej. Niewątpliwie służyłoby to integracji mieszkańców danego osiedla czy rejonu miasta, a także popularyzowało wiedzę na temat edukacji ekologicznej, zwiększając świadomość dotyczącą recyklingu – mówi Burmistrz Mariusz Szewczyk.

Wstępne założenia dotyczące nowej formy budżetu obywatelskiego zakładają stworzenie listy proponowanych projektów do realizacji. Byłby to szeroki wachlarz inwestycji sportowych, rekreacyjnych, proekologicznych. Następnie mieszkańcy, w drodze głosowania, wybraliby najciekawsze projekty, a finalnie realizowane byłby przedsięwzięcia na tych osiedlach, które będą miały najwyższy współczynnik segregacji odpadów.   

Projekt wymaga merytorycznej dyskusji i wspólnego wypracowania właściwego modelu funkcjonowania, zarówno na etapie przygotowania, głosowania, weryfikacji poziomu segregacji, jak również realizacji na etapie finalnym. Mamy jednak świadomość wagi problemu dot. selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ od przyszłego roku, samorządy które osiągną zbyt mały poziom recyklingu, będą karane finansowo – przekonuje burmistrz miasta.

Mariusz Szewczyk zwraca także uwagę, że kwestia właściwej segregacji odpadów oraz czystego powietrza wymaga od wszystkich mieszkańców obywatelskiej postawy. „To zadanie musimy realizować wspólnie, zarówno na poziomie władz samorządowych, przedsiębiorstw, ale przede wszystkim każdy z nas, mieszkańców Dębicy, musi mieć świadomość własnej odpowiedzialności za problem recyklingu i czystego powietrza

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/02/eko-budzet-zamiast-budzetu-obywatelskiego