Egzamin z Kadencji! Trzy Pytania do… Pawła Adamka – Radnego Powiatu Dębickiego