Dzisiaj w nocy na „wieczną wartę” odszedł Śp. Tadeusz Garstka

Dzisiaj w nocy na „wieczną wartę” odszedł Śp. Tadeusz Garstka.
Tadeusz Garstka urodził się w 1930 w Niwach. W okresie niemieckiej okupacji należał do „Szarych Szeregów” na terenie powiatu dębickiego, a następnie był członkiem Armii Krajowej (1944). Po zakończeniu II wojny światowej, nie godząc się na sowiecki dyktat w Polsce, wraz z braćmi, zaangażował się w działalność konspiracyjną w młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Orlęta”. Następnie jego oddział został podporządkowany Hieronimowi Dekutowskiemu „Zaporze”. W 1948 r. współorganizował organizację „Armia Kresy”, która działała na terenie powiatu dębickiego. Po jej rozbiciu przez UB został aresztowany i osadzony na zamku w Rzeszowie. W latach 80. działał w strukturach „Solidarności”.
Współorganizował struktury Światowego Związku Żołnierzy AK w Dębicy. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy. Należał także do Związku Inwalidów Wojennych. Zmarł w wieku 90 lat.
Jego pogrzeb odbędzie się w środę 4 listopada. O szczegółach będziemy informować.
Cześć Jego pamięci!