Dzień Pracownika Socjalnego i perłowy jubileusz MOPS

Sobota, 21 Listopad 2020

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. W tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obchodzi również 30-lecie funkcjonowania. W sierpniu 1990 roku Rada Miejska w Dębicy powoła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jednostkę budżetową podporządkowaną Zarządowi Miasta Dębicy. Powstał on na bazie Działu Służb Społecznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

30-letnia działalność ośrodka to czas wielkich wyzwań w zakresie tworzenia infrastruktury i oferty usług społecznych.
Dziś, świadczona przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej praca socjalna to jedna z najważniejszych form pomocy. Szczególnie w okresie trwającej pandemii praca pracowników socjalnych wymaga determinacji, męstwa oraz wrażliwości na krzywdę i słabość drugiego człowieka.

W tym wyjątkowym dniu władze miasta Dębicy składają wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu tej ważnej roli społecznej, a także serdeczne życzenia dobrego zdrowia oraz ludzkiej wdzięczności i satysfakcji z pełnionej służby.
 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/11/dzien-pracownika-socjalnego-i-perlowy-jubileusz-mops