Dyrektor GOSiR Gminy Dębica Krzysztof Lipczyński składa życzenia Wielkanocne