Dotacja na edukację ekologiczną

reklama

Piątek, 10 Lipiec 2020

Miasto Dębica otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Rozwój bazy edukacji ekologicznej poprzez zakup mierników jakości powietrza oraz tablic informacyjnych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Dębica wraz z upowszechnieniem wiedzy ekologicznej”.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie oraz poszerzenie wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu ochrony przyrody.

– Dębica jest jednym z wielu miast na Podkarpaciu, gdzie powietrze jest zanieczyszczone nie tylko z powodu spalin samochodowych, czy emisji przemysłowej, ale także wskutek palenia w piecach węglem złej jakości, a czasem też śmieciami. Niestety w Dębicy wielokrotnie zanotowano przekroczenia normy dobowej pyłu zawieszonego PM10. Aby temu zapobiec, podejmujemy wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniej edukacji dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie, oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.  

Dotacja wynosząca 10 000 zł zostanie przeznaczona na zakup mierników powietrza, ekrany zewnętrzne i wewnętrzne prezentujące wyniki jakości powietrza w naszym mieście oraz materiały edukacyjne dla szkół.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/07/dotacja-na-edukacje-ekologiczna