Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla MiPBP w Dębicy – Serwis informacyjny Miasta Dębica

19 lipca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy znalazła się w gronie beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Na zakup nowości wydawniczych otrzymała 10 tysięcy złotych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program obejmuje cztery priorytety i jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury.

Zakup nowości wydawniczych mieści się w pierwszym z priorytetów programu – ,,Poprawa oferty bibliotek publicznych”. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy dzięki dofinansowaniu wzbogaci się o nowe pozycje wydawnicze oczekiwane przez czytelników dębickiej wypożyczalni.

Źródło: https://debica.pl/dofinansowanie-na-zakup-nowosci-wydawniczych-dla-mipbp-w-debicy/