Dodatkowe środki na pobocze

Na wcześniejszy wniosek Rady Sołeckiej jak i Radnego Gminy Dębica z Kozłowa – Grzegorza Świdra, który poruszył temat na ostatniej sesji Rady Gminy Dębica, została podjęta decyzja o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zakończenie utwardzonego pobocza o nawierzchni asfaltowej  od  Drogi Wojewódzkiej nr 985 do remizy OSP w Kozłowie. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dodatkowe-srodki-na-pobocze-2919.html