Długopisy w dłoń! CAŁA POLSKA PISZE! Ruszył ogólnopolski konkurs „Listy dla Ziemi”

reklama

Długopisy w dłoń! CAŁA POLSKA PISZE! Razem dbamy o ZIEMIĘ! Ruszył ogólnopolski konkurs „Listy dla Ziemi” ogłoszony przez Fundację Ekologiczną „Arka”. Uczniowie z Gminy Dębica również wykażą się swoimi literackimi zdolnościami i skierują kilka słów do naszej PLANETY. Najpiękniejsze zostaną nagrodzone! Przewidziano 10 nagród dla 10 pierwszych listów oraz 40 wyróżnień.

Eliminacje rozpoczną w placówkach oświatowych. Szkoły wyłonią tylko jeden list, który weźmie udział w dalszym etapie. Na te najbardziej wyjątkowe będziemy głosować w finale na fanpage’u Fundacji Ekologicznej ARKA na portalu Facebook od 3 do 17 listopada. Zwycięzców poznamy 19 listopada.

Praca w formie skanu listu musi być uzupełniona o następujące informacje: imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły i dokładny adres placówki. Zgłoszenia należy wysłać do 19 października na adres: [email protected]. POWODZENIA!

 LISTY DLA ZIEMI – konkurs

Regulamin 2020

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2020”

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2020”.
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekologiczna Arka z siedzibą w Bielsku-Białej. NIP: 9372441981, Regon: 240005862, KRS: 0000226058
 3.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/fundacjaarka/ (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 5. Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszego listu napisanego podczas ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi. Placówka oświatowa przesyła jeden list wybrany w wewnętrznych eliminacjach. Praca w formie skanu pierwszej strony listu musi być uzupełniona o następujące informacje:

– imię i nazwisko ucznia,

– nazwa szkoły i dokładny adres placówki,

– skan listu (jpg,pdf) nie może być większy niż 1MB

Placówka oświatowa wysyła email do 19 października  2020 na adres: [email protected]

 1. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym, przedszkola i szkoły podstawowe, które brały udział w akcji, wybierały najpiękniejsze listy napisane w ich placówkach i przesyłały ich skany do organizatora.  W drugim, spośród wszystkich nadesłanych listów jury wybiera finałowych do 50 prac. W etapie finałowym na fanpage’u Fundacji Ekologicznej ARKA na portalu Facebook (www.facebook.com/fundacjaarka) zostanie przeprowadzone głosowanie internautów, którzy wybiorą najpiękniejszy list.
 2. Na list można głosować, zostawiając przy nim lajka (przez lajka rozumiemy każdą pozytywna reakcję pozostawioną przy zdjęciu).
 3.  W konkursie przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia: 10 nagród dla 10 pierwszych listów, 40 wyróżnień.
 4. Głosowanie na Facebooku odbędzie się od 3 listopada do 17 listopada 2020 r.

       Wyniki zostaną ogłoszone 19 listopada 2020 r

 1. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą na koszt Organizatora konkursu do końca roku szkolnego.
 2. Nadesłanie listu stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca jest autorem/autorką listu.
 3. Uczestnicy zgadzają się do przekazania wszelkich praw majątkowych związanych  z wykorzystaniem przez Organizatora zwycięskich listów.
 4.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu, który w całości zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad.
 5. W przypadku podejrzenia o nieuczciwe pozyskiwanie głosów Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w trybie natychmiastowym. Decyzja ta jest niepodważalna i ostateczna.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 7.  Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród.
 8.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 9.  Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany ani sponsorowany przez portal Facebook.

Źródło: http://listydlaziemi.pl/aktualnosci/listy%202020