Dębicka innowacja dla osób ze specjalnymi potrzebami – Serwis informacyjny Miasta Dębica

17 lutego 2022

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

Mowa o stołach targowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mają one stanąć na popularnym zieleniaku. Pomysł spodobał się organizatorom projektu „Inkubator Włączenia Społecznego” i zostanie w całości sfinansowany przez grantodawców.

Zarezerwuj miejsce handlowe

Miasto Dębica jako jedyny samorząd znalazł się w gronie 10 beneficjentów programu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

W ramach innowacji na dębickim targowisku umieszczone zostaną stoły, które będą dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami. – To oryginalny pomysł, który zostanie przetestowany w naszym mieście. Jeśli projekt się sprawdzi, będzie rekomendowany do upowszechnienia w skali całego kraju – tłumaczy Maciej Małozięć, zastępca burmistrza.

Inkubator Włączenia Społecznego ma na celu opracowanie, testowanie i upowszechnienie nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązanie problemów społecznych w Polsce związanych z wykluczeniem społecznym.

Dostępny stół targowy stanie w Dębicy jeszcze w tym roku. Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1:Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: https://debica.pl/debicka-innowacja-dla-osob-ze-specjalnymi-potrzebami/