“Dębica Walcząca 1939 – 1951”. Nowa wystawa w dębickim muzeum

Dębickie muzeum serdecznie zaprasza na otwarcie nowej wystawy pt. “Dębica Walcząca 1939 – 1951”. Wydarzenie odbędzie się 28 września o godzinie 15:00 w głównym budynku Muzeum Regionalnego przy ul. Ratuszowej 4.

Tematyka wystawy obejmuje losy dębiczan w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu, ukazane w kontekście postaw mieszkańców, Ich udziału w różnych formach walki z okupantem i zniewoleniem. Na tle polityki niemieckich władz okupacyjnych spojrzymy na funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego w dębickim Obwodzie, ale także na losy tych dębiczan, którzy walczyli w strukturach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wystawa obejmuje także funkcjonowanie struktur konspiracji antykomunistycznej po II wojnie. Chronologicznie zamykać ją będzie mord 1 marca 1951 r., w więzieniu na Mokotowie, dokonany na IV Zarządzie Głównym Zrzeszenia WiN. Wystawa prezentowana na powierzchni ok.40 m2., łączy w sobie klasyczną ekspozycję unikalnych artefaktów i prezentację plansz wystawowych z fotografią historyczną. Aranżacja tworzy scenerię okupowanej Dębicy, z licznym detalem odwołującym uwagę zwiedzającego do miejsc, w których koncentrowały się opisywane wydarzenia (fragmenty murów, bruk uliczny, słupy ogłoszeniowe, elementy elewacji budynków, stolik w siedzibie gestapo, getto, wagon kolejowy symbolizujący wywózki, Poligon SS i obozy pracy przymusowej w Pustkowie, tereny walk partyzanckich – Kałużówka). Wystawę wzbogacają mobilne materiały źródłowe, do wykorzystania w czasie warsztatów i lekcji muzealnych. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Źródło: Muzeum Regionalne w Dębicy