Dębica Pamięta. 17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II