Dębica o Was Pamięta – III Turniej im. Żołnierzy Wyklętych

Już po raz trzeci w Dębicy został zorganizowany Turniej Piłki Nożnej poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Młodzi ludzie dali w ten sposób wyraz swojemu przywiązaniu do historii i oddali cześć polskim bohaterom narodowym.

W turnieju, który został objęty honorowym patronatem Związku Narodowych Sił Zbrojnych wzięło udział ponad 90 osób z terenów województwa małopolskiego i podkarpackiego.