Dar życia od Terytorialsów dla podkarpackiej społeczności

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” ponownie zdecydowali się nieść pomoc. Tym razem na Rynku w Rzeszowie oddawali krew aby pomagać potrzebującym w tym trudnym okresie panującej pandemii. Dzisiaj 27 lipca podkarpaccy terytorialsi oddali prawie 14 litrów krwi.

27 lipca tradycyjnie podkarpaccy terytorialsi w ramach obchodzonego w niedzielę Święta3.PBOT odpowiadając na apel Dyrekcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Rzeszowieoddali prawie 14 litrów krwi. „Terytorialsi mają pomoc we krwi” to hasło, na które żołnierze od początku istnienia brygady reagują natychmiast. Dzisiaj na apel odpowiedziało 31 żołnierzy i pracowników brygady.

Zbiórka krwi odbyła się na Rynku w Rzeszowie, w którązaangażowali się żołnierze zawodowi, ochotnicy oraz pracownicy brygady.W czasie wakacji i jest też dużo większe zapotrzebowanie na ten lek, którego nie da się wyprodukować. Wśród podkarpackich terytorialsów nie brakuje chętnych osób do niesienia pomocy szczególnie w ten sposób.

– Podkarpaccy terytorialsi to dojrzali żołnierze, którzy wiedzą, że każda niesiona pomoc w tym trudnym okresie jest na wagę złota. Żołnierze dotychczas brali udział w wielu projektach związanych z krwiodawstwem. Do takich akcji można zaliczyć „Krwioobieg terytorialsa”, „Terytorialsi mają pomoc we krwi”, „Trasa czerwonej nitki” czy „Spokrewnieni służbą”. Ochotnicy od powstania brygady oddali już ponad 900 litrów krwi. Jak pokazują wyniki, żołnierze chętnie pomagają i wspierają społeczeństwo w regionie, z którego sami się wywodzą. Przez to również realizują założone cele i misję formowanego piątego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej –podkreśla płk Dariusz Słota – dowódca podkarpackich terytorialsów.

****

Podkarpacka brygada w okresie koronawirusa wspomaga placówki medyczne, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, samorządy, jak również Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Żołnierze regularnie oddają krew, której brakowało w początkowym okresie pandemii, jak również teraz w czasie trwania wakacji. Od rozpoczęcia pandemii w Polsce do dzisiaj, terytorialsi oddali 385 litrów krwi. W sumie od powstania brygadyżołnierze przekazali dla RCKiK w Rzeszowie ponad900 litrów krwi.

„Zawsze gotowi, Zawsze blisko”

Zdjęcia: 3.PBOT