Czy będzie kasa na nową Szkołę Specjalną w Dębicy?

Koszt budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych wstępnie oszacowano na około 20 mln złotych. W tym roku oraz kolejnym na ten cel w budżecie powiatu dębickiego zapisano blisko 4 mln. Na wykonanie budowy konieczne są więc środki zewnętrzne. Jak informuje wicestarosta Mateusz Pasek jest szansa na pozyskanie dotacji rządowej.

Za pośrednictwem wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Mateusza Kutrzeby do Dębicy zaproszona została posłanka prof. Józefa Hrynkiewicz, która doradza premierowi w sprawach osób niepełnosprawnych.

Obecnie Zespół Szkół Specjalnych mieści się w Dębicy przy ul. Matejki. Natomiast nowoczesny obiekt ma powstać przy ul. Parkowej w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Budynek zostanie wyposażony m.in. w nowoczesną salę gimnastyczną, windy, siłownię oraz salę do rehabilitacji i hydroterapii. Teren został przygotowany pod budowę. Gotowy jest również projekt.