Cyberbezpieczeństwo – „Bankowcy dla edukacji”. Ważne informacje na stronie powiatu

Cyberbezpieczeństwo - „Bankowcy dla edukacji”. Ważne informacje na stronie powiatu

Cyberbezpieczeństwo – „Bankowcy dla edukacji”. Ważne informacje na stronie powiatu

23 grudnia 2022

OświataInne

Wraz ze wzrostem aktywności wielu użytkowników sieci, nastąpił wzrost zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa internautów Powiat Dębicki prowadzi współpracę ze Związkiem Banków Polskich i Warszawskim Instytutem Bankowości, w ramach której realizowany jest program „Bankowcy dla Edukacji”.

Na naszej stronie, w dziale „Dla Mieszkańca/Bezpieczeństwo”, działa zakładka Bezpieczeństwo finansowe – program Bankowcy dla edukacji, gdzie można znaleźć ważne i przydatne informacje. Cyklicznie są tam umieszczane kolejne materiały. Zapraszamy do lektury.

„Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Fot. pixabay

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/cyberbezpieczenstwo-bankowcy-dla-edukacji-wazne-informacje-na-stronie-powiatu,art-2842