Ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębica

Pożar hali na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie, ewakuacja pracowników zakładu oraz podawanie wody na dłużej odległości. Tak wyglądały ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębica. Celem było doskonalenie umiejętności z zakresu działań gaśniczych.

Ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębica zostały zorganizowane przez Gminę Dębica, Państwową Straż Pożarną w Dębicy oraz Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie. Po zadaniach, na wszystkich czekał odpoczynek przy wspólnym grillu.