Były tańce, śpiewy i radosne przywitanie pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży

Tydzień Misyjny w Dekanacie Dębica Wschód, Dębica Zachód i Pustków Osiedle rozpoczęty. Przywitanie pielgrzymów było radosnym świętem wszystkich parafii. Boliwijczycy i Peruwiańczycy, którzy kilka dni wcześniej przybyli do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich na placu przed kościołem św. Jadwigi zaprezentowali swoją pełną radości narodową muzykę.

Pustkowie Osiedlu pielgrzymów witano równie serdecznie i w dodatku w języku czeskim.

Wraz z grupą naszych południowych sąsiadów do Dębicy przyjechał biskup z Brna Vojtěch Cikrle.

Wczorajsze przyjęcie pielgrzymów potwierdziło, że stare polskie przysłowie „Gość w dom, Bóg w dom” jest nadal aktualne. Młodzież będzie przebywać w naszym okręgu do poniedziałku, kiedy to uda się do Krakowa na główną część Światowych Dni Młodzieży. W sumie do Dębicy i Pustkowa przyjechało 900 osób, nie tylko z Czech, Boliwii i Peru, ale również z Chorwacji i Niemiec.