Budżet Gminy Dębica pełen inwestycji

reklama

Budowa kompleksu usług ambulatoryjnych w Latoszynie, przebudowa budynku przedszkola w Pustkowie Osiedlu oraz poprawa użyteczności drogi powiatowej Zawada – Stasiówka to tylko najważniejsze, nowe zadania inwestycyjne jakie gmina Dębica podejmie w 2016 roku. Budżet przyjęty przez radnych jest zdaniem zarówno przewodniczącego Piotra Żybury, jaki i wójta Stanisława Rokosza adekwatny do możliwości finansowych. Umożliwia on także korzystanie z dotacji unijnych.

Jak zaznacza Rokosz gmina będzie również bardzo aktywnie zabiegać w sprawie działającej strefy ekonomicznej w Pustkowie-Strachowie oraz planowanej strefy w Zawadzie. Według prognoz na koniec 2016 roku podobnie jak to było obecnie dochody będą wyższe niż planowane wydatki – zadłużenie gminy ma spaść z niecałych dziewięciu, do niewiele ponad siedmiu milionów złotych.