Buduje się nowy żłobek w Nagawczynie

reklama

Mimo pustek na ulicach, w urzędach i szkołach, są w Gminie Dębica miejsca, gdzie prace nie zwolniły. Jednym z nich jest Nagawczyna. To tam, przy Szkole Podstawowej budowana jest kolejna placówka opiekuńczo-wychowawcza dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Inwestycja w Nagawczynie ma zostać oddana do końca 2020 roku. Koszt budowy oszacowano na prawie 2 mln złotych, z czego 1 mln 250 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W nowej placówce opieką zostanie objętych 50 dzieci w wieku do 3 lat.