Bieg Tropem Wilczym w Dębicy! Trwają zapisy

reklama

W tegorocznej VI edycji biegu Tropem Wilczym pobiegnie około 70 000 biegaczy, którzy w ten sposób uczczą pamięć bohaterów podziemia antykomunistycznego. Trasa dębickiego biegu jest wyjątkowa bowiem rozpocznie i zakończy się w miejscu ostatniej publicznej egzekucji na działaczach podziemia antykomunistycznego w Polsce, tj. na dębickim Rynku, gdzie w 1946 r. komuniści zamordowali trzech żołnierzy z oddziału Jana Stefki „Mściciela”. Ponadto trasa będzie wiodła przez dębickie miejsca zbrodni – kolejne siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w których więziono i katowano działaczy Polski Podziemnej – m.in. przy ulicy Kolejowej, Ogrodowej i Głowackiego.

W biegu wziąć mogą udział wyłącznie osoby, które najpóźniej do 4 marca 2018 r. ukończą 8 lat (urodzone przed 04.03.2010 r.), przy czym limit uczestników wynosi 100 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy w godzinach pracy Centrum – od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 18:00. Istnieje możliwość zapisania się online, wysyłając wypełnioną deklarację zgłoszenia do udziału w biegu Tropem Wilczym, jednak najpóźniej do 15 lutego 2018 r. należy dokonać opłaty startowej w siedzibie Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy, w wysokości 15 złotych (można dokonać wyższej wpłaty, która będzie przekazana na upamiętnienie miejsc pamięci bohaterów Polski Podziemnej na ziemi dębickiej). Zebrane środki z tytułu opłaty startowej w całości zostaną przeznaczone na działania statutowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają na mecie pamiątkowe medale, a w biurze zawodów otrzymają pakiet startowy, w tym m.in. t-shirt VI edycji biegu Tropem Wilczym z wizerunkiem płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”.

Organizatorami dębickiej edycji biegu są: Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy oraz Gmina Miasto Dębica.

Współorganizatorzy: Powiat Dębicki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, 33. Batalion Piechoty Lekkiej 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Dębickich Szarych Szeregów, Związek Strzelecki Strzelec JS 2017 w Dębicy.

Źródło: ak1944.pl