Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia”

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – aktualne nabory”.

 

Webinarium odbędzie się 21 stycznia 2021 r. od 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.mielec@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2021 r. do godz. 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (21 stycznia 2021 r.).  

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

 

Webinarium skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Głównie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubogich pracujących oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa.

 

Program webinarium:

Zasady podziału środków:
    – 7.2 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe;
    – 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;Grupa docelowa;Definicje pojęć;Zasady dofinansowania (kwoty);Zabezpieczenie;Ścieżka aplikowania o wsparcie;Zobowiązania Beneficjenta wsparcia;Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego;Operatorzy wsparcia;Aktualne nabory wniosków.

 

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

 

Organizator webinarium:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu

ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec

tel.: 798 771 414, 798 771 650

e-mail lpi.mielec@podkarpackie.pl

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=4780