Bezpłatne kursy komputerowe z Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu  zaprasza na webinarium „Bezpłatne kursy komputerowe z Funduszy Europejskich”. 

Webinarium odbędzie się 3 lutego 2022 r. od 10:00 do 10.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w  bezpłatnym webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mailowy) na adres: lpi.mielec@podkarpackie.pl 

i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lutego 2022 r. do 15.00. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób  powyżej 25 roku życia,  które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kompetencji cyfrowych.

Program webinarium:
Omówienie działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze tik i języków obcych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 

Kto może uzyskać dofinansowanie
Grupy priorytetowe
Nabór wniosków
Proces aplikowania  o dofinansowanie
Operatorzy wsparcia

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu

Kościuszki 7 , 39-300 Mielec

tel.: 798 771 414, 798 771 650

e-mail lpi.mielec@podkarpackie.pl

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/01/25/bezplatne-kursy-komputerowe-z-funduszy-europejskich/