Bez dachu nad głową

Wraz ze spadającymi temperaturami przybywa chętnych do zamieszkania w Dębickiej noclegowni.  I choć nie ma dużych mrozów  wolnych miejsc jest już niewiele. Niska temperatura zmusza osoby bezdomne do szukania miejsc, w których mogliby przetrwać ciężkie dni.