Andrzeja Kaputa ,,Do nieba otwarte drzwi” – Serwis informacyjny Miasta Dębica

30 kwietnia 2021

Andrzej Kaput organista z parafii pw. św. Jadwigi w Dębicy wydał kolejny album poezji zatytułowany: „Do nieba otwarte drzwi”. To już siedemnasty tomik wierszy dębickiego poety.

Andrzej Kaput Tomik poezji

Wiersze z tomiku „Do nieba otwarte drzwi” mówią o trudach życia codziennego i tym, jak ważna jest miłość i wsparcie dla drugiego człowieka oraz zgoda szczególnie w obecnych czasach, pełnych wyzwań. Jak pisze sam autor w jednym z wierszy pt. ,,Proszę wszystkich i każdego z osobna”:

Nie szukajmy waśni, sporów, ale drogi do jedności!
Niechaj miłość, wiara, pokój już na zawsze w nas zagości.

Nie szukajmy drzazgi w oku, raczej belkę usuwajmy.
Dzielmy się powszednim chlebem i wzajemnie się kochajmy! […]

27 kwietnia br. Andrzej Kaput spotkał się z władzami miasta wręczając tomiki na ręce burmistrza Mariusza Szewczyka oraz zastępcy burmistrza Macieja Małozięcia. Albumy dostępne są w sprzedaży u autora.

Źródło: https://debica.pl/andrzeja-kaputa-do-nieba-otwarte-drzwi/