Aktualizacja

Wójt Gminy Czarna informuje, że w związku z potwierdzonymi przypadkami koronawirusa u pracowników, Urząd Gminy w Czarnej zostaje zamknięty do 07 października br. włącznie (środa).

W sprawach związanych ze sporządzeniem aktu zgonu należy się kontaktować z Kierownikiem USC pod nr. tel. 664-213-489.

Wszystkie informacje dotyczące pracy Urzędu będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Gminy.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1326