73. rocznica bitwy na Kałużówce i akcji „Burza” – pamięć o bohaterach AK trwa

Kałużówka to leśna polana nieopodal Braciejowej. To tutaj w 1944 roku rozegrała się jedna z największych bitew partyzanckich w Polsce południowo-wschodniej. W 73. rocznicę tych wydarzeń na Mszy Świętej i uroczystościach patriotycznych zgromadzili się przedstawiciele samorządów i związków kombatanckich, żołnierze, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy powiatu dębickiego. Uczestnikiem akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce był Zbigniew Lazarowicz, syn podpułkownika Adama Lazarowicza, dowódcy 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej.

Po Mszy Świętej zostały wręczone medale „Pro Patria”. Otrzymały je osoby, które zasłużyły się w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczeni zostali – Paweł Adamek, Jan Borek, Mateusz Cebula, Piotr Chęciek, Tomasz Czapla, Bronisław Ćwik, Ewa Gołębiowska, Wojciech Iwasieczko, Andrzej Kwiatek, Andrzej Lis, Artur Lis, Ryszard Pajura, Wiesława Pawlus, Ryszard Pękala, Andrzej Reguła, Mariusz Szewczyk, Stanisław Świerk, Jan Warzecha. Po wręczeniu medali odbył się apel pamięci i salwa honorowa.

Osoby, które przybyły na Kałużówkę mogły również obejrzeć sprzęt i umundurowanie z czasów II wojny światowej, postrzelać na strzelnicy oraz spróbować prawdziwej wojskowej grochówki. Pasjonaci historii służyli pomocą i chętnie dzielili się swoją wiedzą. Patronat honorowy nad tegorocznymi uroczystościami objął szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.