Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/powiat-realizuje-dwa-programy-z-pfron,art-2683