Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/wazne-informacje-dot-edukacji-dla-uchodzcow,art-2485