Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/kwiatek-ii-lo-jagiello-i-ekonomik-w-zestawieniu-najlepszych-szkol-w-polsce,art-2396