330 mln złotych na walkę z koronawirusem na Podkarpaciu

reklama

330 mln zł na walkę z koronawirusem na Podkarpaciu. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 trafią do szpitali i przedsiębiorców. Po konsultacjach z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej o przekazaniu wsparcia finansowego zadecydował samorząd województwa. Pieniądze mają zostać rozdzielone w oparciu o przygotowywany pakiet działań składający się z trzech głównych filarów: Ochrona zdrowia, Przedsiębiorczość i Miejsca Pracy. Wszystkie działania mają ograniczyć negatywne konsekwencje trwającej epidemii koronawirusa.

Małym i średnim przedsiębiorcom zaproponowane będą niskoprocentowe pożyczki. Pomoc popłynie również w formie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników mikro, małych i średnich firm, a także do osób prowadzących działalność gospodarczą. Założono, że na te działania wykorzysta się ok. 280 mln zł. Z pozostałych 50 mln skorzysta służba zdrowia. Zakupione zostaną materiały medyczne, środki ochrony, niezbędny sprzęt i wyposażenie takie jak: kombinezony ochronne, gogle, maski, rękawiczki, ale także sprzęt: respiratory, komora hiperbaryczna, namioty pneumatyczne, ambulanse, łóżka. Doposażone zostaną oddziały zakaźne podkarpackich szpitali, centrum medyczne w Łańcucie oraz służby, które bezpośrednio pomagają w czasie pandemii: stacje sanitarno-epidemiologiczne, mundurowe, pogotowia ratunkowe czy krwiodawstwa. Obecnie trwa zbieranie informacji o zapotrzebowaniu ze strony  poszczególnych jednostek.